Smaka på Västmanland

Så blev årets medlemsdag 15 oktober

Den 15 oktober gick Smaka på Västmanlands första medlemsdag efter pandemins start av stapeln på Rocklunda i Västerås. Våra medlemmar samlades och bjöds på information om pågående och avslutade projekt, framtidsutsikter, livsmedelsstrategi, presentation av våra två nya projektanställningar samt en inspirerande föreläsning av Johan Swahn. 

Christoffer Axelsson och Rikard Skanevall är från och med 1 oktober Smaka på Västmanlands två första projektanställda medarbetare. Förhoppningen är att deras arbete kommer att stärka föreningens roll som matambassadör för länets producenter, och att locka fler medlemmar till att skapa en stark förening som kan genomföra alla sina mål för få lokalproducerat att bli det självklara valet för alla konsumenter.

De mål som just nu redan är satta för 2022 är

  • En konsumentmässa.
  • Kampanjen Lokalt på tallriken.

Finns det intresse av fler affärstuvecklande insatser kommer även dessa att tas med i arbetet. Med satsningen som sker i och med projektanställningarna hoppas föreningen på att kunna skapa mer värde för medlemmarna och sikta på att växa i medlemsantal under kommande år. 

Under medlemsdagen fick vi höra Rikard och Christoffer gå igenom 2021 års genomförda projekt, där kampanjen lokalt på tallriken samt affärsutvecklingsinsatser för länets producenter låg i fokus. Vi fick även höra Patrik Rehn, styrelsemedlem i SPV, men även  representant från länsstyrelsen informera om livsmedelsstrategiarbetet. Dagen avslutades med den mycket inspirerande Johan Swahns smakfulla föreläsning om smak och dess hemligheter.

Christoffer Axelsson och Rikard Skanevall, Smaka på Västmanlands två nya projektanställda

×