Smaka på Västmanland

Smak av Italien

Smaka på Västmanland ek. för. bildades 2012 då man såg ett behov av att kunna samla de småskaliga, lokala producenterna i Västmanland kring ett gemensamt varumärke, att stärka företagens kompetens och lönsamhet och att bygga kanaler för gemensam marknadsföring och försäljning. Föreningen har i dag ett fyrtiotal medlemmar som omfattar hela kedjan från primärproducenter, förädlare, distribution, restaurang och handel.

Projektets syfte

Skapa en lokal matkultur i Västmanland

Projektets mål

Genomföra tre utbildningstillfällen, samt att en eller flera av de deltagande företagarna har genomfört en eller flera förändringar i sitt företag som gett ekonomisk nytta och är relaterat till utbildningen

Genomföra en studieresa till Italien.

Vi ser att vi kan möta nya kundgrupper som intresserar sig för miljö- och klimatfrågor och för matens ursprung och hur den produceras. Men det ställer också högre krav på företagen att utveckla produkter och koncept som både anknyter till traditionell matkultur och tilltalar den medvetna konsumenten. Vi har valt att använda Italien som ett gott exempel på hur man kan arbeta med att ta tillvara, utveckla och marknadsföra en traditionell matkultur. Vi kommer där att besöka FICO Eataly World utanför Bologna som är ett exempel på gemensam marknadsföring av lokal mat i form av en permanent temapark. Anläggningen är öppen året runt och där kan besökarna lära sig mer om hantverksmässig matproduktion genom att delta i workshops, de kan se hur djuruppfödning och växtodling går till, de kan äta på någon av områdets restauranger med lokal mat och de kan köpa lokala livsmedel på en marknad.

Detta projekt är skjutet på framtiden pga pandemin. Vill ni veta mer eller är intresserade av att delta i projektet hör av er till föreningen.

×