Smaka på Västmanland

Övergripande syftet med projektet är att skapa en lokal matkultur i Västmanland.

Målet med projektet är att genomföra tre utbildningstillfällen, samt att en eller flera av de deltagande företagarna har genomfört en eller flera förändringar i sitt företag som gett ekonomisk nytta och är relevant i utbildningen.

Projektet består av en kursserie samt en studieresa till Italien.

Anmäl intresse för deltagande. Utbildningen startar i februari 2022.

Vi ser att vi kan möta nya kundgrupper som intresserar sig för miljö- och klimatfrågor och för matens ursprung och hur den produceras. Men det ställer också högre krav på företagen att utveckla produkter och koncept som både anknyter till traditionell matkultur och tilltalar den medvetna konsumenten. Vi har valt att använda Italien som ett gott exempel på hur man kan arbeta med att ta tillvara, utveckla och marknadsföra en traditionell matkultur.

Deltagande medlemmar i detta projekt kommer starta med en utbildningsserie om tre träffar där varje företag i samspråk med kursledaren får identifiera utmaningar och förbättringspotentialer i sitt företag.

Vi attackerar denna utmaning eller potential upprättar en strategi tillsammans för att utveckla företaget i rätt riktning.

Utbildningarna kommer vara halvdagar med en träff per månad i: februari, mars och april.

Efter utbildningensseriens tre träffar åker vi gemensamt till Ancona, region Marche, i Italien för att där besöka lokala livsmedelsproducenter inom olika kategorier: Mejeri, ost, olivolja, balsamvinäger, chark, vinodling, djurhållning, kvarn, grönsaker med mera.


 

Varför ska DU delta?

Kunskap – I samtal med affärsutvecklare/utbildare arbeta med ditt eget företag och dess utmaningar, möjligheter och affärer.

Inspiration – Under hela projektet och framförallt under själva studieresan finna inspiration hos de vi möter, hur de tacklat likadana utmaningar och inspireras av deras lösningar.

Relationer – Stora möjligheter till relationsbyggande företagen emellan i projektet samt med de företagen vi möter under projektets gång. I dessa möten lära av varandra och utvecklas tillsammans.

Under första halvan av 2022 genomför vi detta och anmälan är nu öppen. Det kommer bli en oerhört lärorik och inspirerande upplevelse för deltagarna. Vi har begränsat med platser.

Anmäl dig till: rikard.skanevall@smakapavastmanland.se.

För att delta i detta projekt tillkommer en kostnad på 4000 kr plus moms per deltagande företag/person. I paketet ingår all utbildning och material kopplat till den. I resan till Italien ingår alla resor från Arlanda och tillbaka samt transporter på plats, guide (svensktalande) under hela vistelsen, inträden, helpension utom viss dryck och boende.

Vill du ta del av hela projektplanen kontakta ovanstående.

Projektägare:

Smaka på Västmanland

Finansieras av:

Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

Anmälan öppen !

 Begränsat med platser.

×