Smaka på Västmanland

Smaka på västmanland

Smaka på Västmanland verkar för att stärka lokal mat i Västmanland.

Vi arbetar för att få fler råvaruproducenter, uppnå en högre grad av regional förädling, föra producent närmre konsument i livsmedelskedjan, bygga en starkare landsbygd samt att utveckla besöksnäringen. Läs mer om de projekt vi genomför just nu under ”projekt” i menyraden.

Smaka på Västmanlands arbete vänder sig till dig som är producent, förädlare eller försäljare av råvaror, genom att erbjuda olika former av affärsutveckling, utbildning och affärsmöjligheter. Genom vår hemsida, våra sociala plattformar och andra kanaler kommunicerar vi ut vårt arbete och marknadsför de producenter som är anslutna till oss. På så sätt får fler konsumenter en möjlighet att hitta till lokala produkter och maträtter.

De producenter som är anslutna till oss jobbar för att utveckla mat, dryck och upplevelser i regionen. De bidrar till jobb, infrastruktur, flora, fauna, kunskap och landskap där du bor. Sök på vår sida efter lokal mat nära dig. Är du intresserad av att bli medlem i Smaka på Västmanland och ta del av allt vårat arbete så gå in på medlemssidan och gör din ansökan

Vi som sitter i styrelsen

Rikard Skanevall, tf ordförande
rikard.skanevall@smakapavastmanland.se

Christoffer Axelsson, Ledamot. christoffer.axelsson@smakapavastmanland.se

Övriga Styrelsemedlemmar:


Patrik Rehn, kassör

Anna Holmström, ledamot

Erik Olofsson, ledamot

Ylva Belin, kassör

Leif Björklund, suppleant

 
×