Smaka på Västmanland

Om Smaka på Västmanland

Smaka på Västmanland stärker lokal mat i Västmanland.

Vi arbetar för att:

  • Bistå våra medlemmar
  • Öka antalet livsmedelsproducenter i Västmanland
  • Uppnå en högre grad av regional förädling
  • Föra producenten närmare konsumenten
  • Bygga en starkare landsbygd
  • Utveckla besöksnäringen.

Läs mer om de evenemang och aktiviteter vi genomför just nu under ”projekt” i menyraden.

Smaka på Västmanlands arbete vänder sig till dig som är livsmedelsproducent, förädlare eller försäljare av råvaror. Genom att erbjuda olika former av affärsutveckling, utbildning och affärsmöjligheter. Genom vår hemsida, våra sociala plattformar och andra kanaler kommunicerar vi ut vårat arbete och våra medlemmars verksamhet. På så sätt får fler människor en möjlighet att upptäcka Västmanland.

Våra medlemmar värnar för den lokala maten och drycken och bidrar till upplevelser i regionen. Genom deras verksamheter utvecklas jobb, infrastruktur, flora, fauna och kunskap i Västmanland.

Är du verksam inom lokal livsmedelsproduktion och intresserad av att bli medlem i Smaka på Västmanland och dess nätverk. Kontakta oss för ett samtal.

Som länk mellan producent och konsument söker vi alltid efter samarbeten som kan generera affärer eller utveckling för våra medlemmar. Har du tankar kring detta och vill nå våra medlemmar tveka inte att höra av er.

Vill du komma i kontakt med oss som sitter i styrelsen för Smaka på Västmanland, kan du klicka här på Kontakt

×