Smaka på Västmanland

Om Smaka på Västmanland

Torsdagen den 26 januari 2012 beslutar en konstituerande stämma att bilda den ekonomiska föreningen Smaka på Västmanland.

Från stadgarna går att läsa:

§3 ”Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att skapa möjligheter för en utpräglad regional matkedja, från producent till detaljhandel. Avsikten är att tillsammans i förening skapa ökad efterfrågan av och ökad lönsamhet på medlemmarnas produkter.

Medlem deltar i verksamheten genom att använda sig av föreningens tjänster. Medlem deltar också genom att medverka till utvecklande av tjänster inom föreningen som bidrar till att uppnå ändamålet.”

Denna paragraf har som en röd tråd följt föreningens arbete sedan dess.

De första åren i föreningens historia är starkt förknippat med dels Bondens butik i Saluhallen slakteriet i Västerås och dels i arbetet med Handelsforum i Västra Mälardalen.

Bondens Butik var en stor tillgång till föreningen då medlemmarna där fick marknadsföra och sälja sina produkter och för konsumenterna var det en perfekt butik att besöka då den samlade det som producerades här i länet. Butiken övergick i privat regi 2019 då föreningen på ideell basis inte mäktade med att driva den.

Handelsforum arrangerades i samarbete med kommunerna i västra delen av Västmanland mellan åren 2013-2017. De hade för avsikt att korta avstånden mellan producenterna och i första hand det offentliga köket.

Två viktiga insatser som drev föreningens arbete framåt och skapade värde för både producenter och konsumenter att upptäcka den lokala maten och drycken.

Tiden strax efter Bondens Butik präglades av en strategisk översyn där styrelsen formade hur arbetet framåt med den lokala maten och drycken skulle fortskrida. Arbetet resulterade bland annat i två projekt som blev beviljad finansiering från Jordbruksverket. Dessa var ”Lokalt på Menyn” och ”Smak av Italien”. Projekten sjösattes 2020 och hade en lång startsträcka mycket på grund av pandemin som satte krokben för offentliga tillställningar. Det går att läsa mer om projekten och dess arbete under fliken projekt.

Projektinsatserna gav oss mycket kunskap och idéer på hur vi framöver ska utveckla den lokala livsmedelsproduktionen i länet. Vi utförde en omfattande medlemsenkät hösten 2022 för att också där inhämta kunskap i vad producenterna uppskattade i föreningen. Vi besökte samtliga kommunala näringslivskontor i Västmanland samt region Västmanlands styrande politiker. Allt detta sammantaget har gett styrelsen i Smaka på Västmanland kunskap om vad föreningen ska göra framgent.

Vår övertygelse är att föreningen och dess medlemmar bidrar till:

 – Ett ökat och lönsamt företagande

 – Starka platsvarumärken i vårt län

 – Robust livsmedelsproduktion

Arbetet mot dessa mål formas i tre funktioner: Nätverk & Samverkan, Utveckling & Kunskap samt Synlighet & Evenemang

Vill du komma i kontakt med oss som sitter i styrelsen för Smaka på Västmanland, kan du klicka här på Kontakt

×