Smaka på Västmanland

Smaka på Västmanland bildades år 2012 efter att några Västmanländska råvaruproducenter frågat sig varför inte större andel av maten som köptes i butikerna kom från närområdet? Dessa producenter beslöt sig för att gå samman för att lyfta frågan och arbeta mot en förändring.

Det finns än idag många barriärer kvar att övervinna innan lokal mat är det självklara valet på varje västmanlännings tallrik men Smaka på Västmanlands möjlighet att påverka blir starkare för varje ytterligare medlem som ansluter sig. Idag är vi över 50 medlemmar.

Vision

Som medlem har du ett stort intresse av att ta tillvara på områdets råvaror
Våra medlemmar strävar efter att, så långt det är möjligt, använda sig av regionala råvaror eller av regional förädling. Som medlem har du möjlighet att använda dig av “Smaka på Västmanland” -sigillet som symboliserar din passion för lokal mat.

Utveckling
Våra medlemmar samverkar i nätverket Smaka på Västmanland där de ges möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten och lyfta den regionala maten. En given förutsättning är att medlemmen har viljan att med hållbart tänkande och långsiktighet utveckla sin verksamhet framåt.

Kostnad
En årlig avgift på 1925 kronor inkl. moms. Vid inträde i föreningen tillkommer en insats på 500 kr momsfritt.

Tillsammans arbetar vi för miljö och hållbarhet, regional verksamhet och samverkan!

I ditt medlemskap ingår bland annat

  • Ett stort nätverk med naturliga träffpunkter
  • Synlighet och marknadsföring genom vår hemsida och sociala kanaler
  • Tillgång till utbildningar, evenemang, mässor och andra affärsutvecklande event.
  • Samverkan i offentlig upphandling och andra större sammanhang

Det ligger en styrka i att gå samman med andra som har intressen i de Gröna Näringarna, tillsammans blir vi starka och inflytelserika

Använd anmälningsformuläret nedan för att ansöka om ditt medlemsskap.

×