Smaka på Västmanland

Insatsen på Salamässan genomfördes 26-28 augusti 2022.

Smaka på Västmanland vill rikta ett stort tack till alla involverade parter som bidrog till den lyckade insatsen: Föreläsare på inspirationseftermiddagen; mässarrangör Svensk Mässkonsult, utställare i SPV’s monter samt besökare till mässan och inspirationseftermiddagen.

Tack och välkomna åter på Salamässan 2024 då Sala som stad firar 400 år!!!

I slutet av augusti välkomnar vi besökare till Salamässan att få Smaka på Västmanland.

Mässan kommer ha teman kring skog & lantliv samt bygga & bo. I denna satsning kommer Smaka på Västmanland ges utrymme att visa upp den lokala mat- & dryckesproduktionen och förädlingen vi har.

Mässan har en stark tradition och är Västmanlands största mässa sett till antal utställare och besökare. Denna folkfest över tre dagar ger våra medlemmar en bra plattform till försäljning och marknadsföring av sina lokala produkter.

Smaka på Västmanland blir mässpartner på Salamässan 2022 vilken kommer arrangeras 26-28 augusti. Aktiviteten är en av insatserna under projektet ”Lokalt på Menyn”. Medlemmar i föreningen ges på denna mässa möjlighet till att delta i olika former för att stärka sina affärer.

 

Genomförande

SPV på Salamässan genomförs utifrån följande koncept i två delar:

Smaka på Västmanland, Marknad

En yta på ca 200 kvm, inomhus i en av hallarna, där medlemsföretag ställer ut under ett gemensamt varumärke, Smaka på Västmanland. Primärt lokalproducenter som säljer produkter. Placerad i ytan även en central monter med avsändare Smaka på Västmanland för samlade aktiviteter. Att som medlem delta med monter på denna del är väldigt kostnadseffektivt och stora möjligheter ges till konkreta affärer, marknadsföring och gemenskap med övriga utställare som tillsammans kommer skapa en tilltalande atmosfär för mässbesökaren.

Smaka på Västmanland, Kunskap

En lokal i anslutning till mässan där SPV kan vara avsändare för möten, aktiviteter och seminarier som förmedlar kunskap. Målgrupper och innehåll varierar utifrån olika dagar. Fredag mer inriktat mot näringsliv och det offentliga och lördag/söndag mer mot allmänheten. Inom ramen för den här rubriken kan det även ingå någon form av aktivitet riktad till de företag, inom SPV, som ställer ut och som stärker deras mässdeltagande. Mässutställare inom den gröna näringen inbjuds till att fylla innehållet i denna kunskapsdel under mässans tre dagar. Ta chansen att anmäl ert intresse för att vara del i programmet. Det kan handla om presentation av ert företag, provsmakning och presentation av era produkter, föreläsningar mm.

Om Lokalt på Menyn

Ett projekt finansierat av Jordbruksverket som löper fram t o m 31 mars 2023. Det övergripande syftet med projektet är formulerat så här i ansökan: Projektet Lokalt på menyn bidrar till att minska avståndet mellan producent och konsument och öka antalet producenter genom att genomföra en rad olika insatser och aktiviteter. SPVs aktiva medverka på Salamässan stämmer väl in i vad som beskrivs i ansökan.

Övergripande syfte och mål med aktiviteten.

Att ge medlemmarna i SPV en möjlighet att utifrån projektet Lokalt på Menyn möta konsumenter/mässbesökare och göra konkreta affärer. För SPV handlar det om att marknadsföra föreningen SPV och stärka varumärket gentemot olika målgrupper. Vilket i sin tur skall underlätta i arbetet att rekrytera nya medlemmar. SPVs medverkan på Salamässan skall bidra till att flytta fram sina positioner i Västmanland. Som en aktör som arbetar med att utveckla segmentet lokalproducerat. Aktiviteten skall ses som ett så kallat ”positioneringsevent”.

För information kring detta projekt vänligen kontakta Rikard Skanevall eller Christoffer Axelsson på föreningens e-post: info@smakapavastmanland.se

Projektägare:

Smaka på Västmanland

Projektpartner:

Agro Örebro

Finansieras av:

Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Samlingsplatsen för lokalproducerad mat hösten 2022.

×