Smaka på Västmanland

Projektet Lokalt på menyn sträcker sig från 2020 till 2023 har som mål att minska avståndet mellan producent och konsument samt att öka antalet producenter. För att lyckas med detta ska tre delaktiviteter genomföras:

1. Mässa
 Samla producenter och förädlare för att möta handel, restaurang, grossist, och privatpersoner. Kommer att genomföras under 2022 på Seniormässan i Västerås 20-21 april samt Salamässan i Sala 26-28 augusti.

2. Kampanjen: Lokalt på Tallriken
– Utvalda restauranger som erbjuder en rätt baserad på lokala råvaror på menyn under en tidsperiod. Genomfördes sommaren 2021 i Örebro och Västmanland. Genomförs under perioden 1 juli – 28 augusti 2022 i båda länen igen.

3. Affärsutveckling
–  Riktade affärsutvecklingsinsatser för att förbereda
producenterna att göra den bästa möjliga insatsen i mötet med kunden.
– Insatserna kommer att omfatta viktiga områden som Hållbarhet, Kommunikation, Produktutveckling/Innovation, Lönsamhet, Tillväxt, Finansiering och Ledarskap. Samtliga viktiga områden för
tillväxt och lönsamhet och grunden för ett hållbart företagande. Under 2021 genomfördes två affärsutvecklingsinsatser, en i Västmanland och en i Örebro.

Aktiviteterna i alla tre områdena bygger i hög grad på fysiska träffar, antingen mellan producenter och restauranger eller mellan producenter.
Under nästan 3 år ska projektet bidra till att samarbeten etableras mellan producenter, restauranger, butiker och konsumenter för att kunna erbjuda ett lokalt alternativ på menyn. Avsikten är att skapa bestående aktiviteter. Den primära målgruppen finns bland företagen i Bergslagen och Mälardalen.

Läs gärna mer om de specifika projektet via undermenyerna

×