Smaka på Västmanland

Medlemsförmåner

Föreningens arbete för dess medlemmar kanaliseras i tre huvudfunktioner:

 – Synlighet & Evenemang –

Föreningen driver marknadsföring för lokala livsmedelsproducenter genom hemsida och sociala medier. Det är en viktig funktion för föreningen att bistå företagen i deras synlighet. Detta genererar mer försäljning av lokalt producerade livsmedel.

Större evenemang såsom mässdeltagande och branschdagar ger medlemmarna chans att direkt möta nya kunder och öka sin exponering på marknaden. 

 – Nätverk & Samverkan –

En av föreningens viktigaste funktioner och vår största styrka är nätverket av våra medlemmar. Den senaste tiden med många evenemang och publicitet har genererat en väldigt positiv utveckling på medlemsantalet. 

Föreningen samlar en stor kunskap och skickliga entreprenörer i detta nätverk som tillsammans driver utvecklingen framåt. Samarbeten och affärer skapas vilket genererar tillväxt och välmående företag. 

Föreningen är också en väldigt aktiv part i externa nätverk vilket sammantaget ger oss en bra omvärldsbevakning för att göra rätt saker själva men även ingå i grupperingar för projektinsatser. 

 – Kunskap & Utveckling –

Vårt nätverk ger föreningen ett mycket lyhört öra mot marken som fångar upp behoven hos våra medlemmar och andra aktörer inom livsmedelsproduktionen i Västmanland. 

Vår funktion är att utifrån denna kunskapsinsamling antingen skapa och driva egna projekt för utveckling, delta i andras projekt eller skapa samarbeten med andra aktörer inom affärsutveckling såsom Almi, Companion med flera.

Här i ligger en stor medlemsnytta och dessa arbeten formas i gemensamma slutsatser om vad som bör göras både för våra medlemmar och för livsmedelsproduktionen i Västmanland.

Projektfinansiering

Utöver dessa tre grundfunktioner beskrivna ovan arbetar föreningen aktivt att söka projektfinansiering för specifika insatser som ”Lokalt på menyn”, ”Smak av Italien” och ”Affärsmodeller för ursprungsmärkta livsmedel”. Dessa projektinsatser utgår alltid från medlemmarnas intressen och ibland i samverkan med andra parter både från Västmanland och resten av Sverige. Se fliken projekt för mer information kring detta.

Partnerskap

Livsmedelsbranschen är den största branschen i världen men i Sverige ligger den på tredje plats. Branschöverskridande samarbeten är en viktig faktor för framgång och framtida utveckling av densamma. Vi söker aktivt efter samarbeten som kan gynna både livsmedelsproduktionen och utvecklingen av andra branscher i vårt samhälle.

Delar ni som företag eller organisation våra tankar på hur livsmedelsproduktionen här ska utvecklas för att möta framtidens krav på hållbarhet och efterfrågan? Vi möts gärna i ett samtal och formar gemensamma insatser för den lokala livsmedelsproduktionen och förädlingen.

För Smaka på Västmanlands del är våra medlemmars utveckling och deras affärer väldigt viktig.

Samarbetspartners 2023

Västerås Tidning är huvudpartner för år 2023.

  • Smaka på Västmanland står som avsändare för en helsida i varje publicerat nummer under 2023.
  • Rabatter på annonser för medlemmar i SPV under året.
  • Västerås Tidning återberättar föreningens insatser under året till allmänheten i regionen.

AGFO erbjuder kunskap och relationer som konkret bidrar till att framtidssäkra matsystemet. Var med och gör skillnad. Tillsammans möter vi framtidens utmaningar.

  • Smaka på Västmanland har medlemsskap under 2023 i AGFO.
  • Medlemmar i Smaka på Västmanland erbjuds delta i AGFO arrangemang.
  • AGFO-talks arrangeras flertalet gånger per år både digitalt och fysiskt.
×