Smaka på Västmanland

Bli medlem

Vad innebär Smaka på Västmanland konkret för ditt företag?

 • Stort nätverk med naturliga träffpunkter
 • Gemensamma, delade kostnader för lösningar på logistik, förpackning, 
  marknadsföring bland annat
 • Gemensamma evenemang, mässor
 • Gemensam, delad kostnad för kompetensutveckling
 • Samverkan i offentlig upphandling och andra större sammanhang
 • Kooperativ butik med personal i Saluhallen Slakteriet
 • Möjlighet att prova på lösningar i liten skala och testa av marknaden
 • Det ligger en styrka i att gå samman med andra som har intressen i de 
  Gröna Näringarna i en region som inte prioriterar dessa alls. 
  Vi blir mycket inflytelserika tillsammans.

Har du frågor om föreningen eller om medlemskap? 
Hör av dig till info@smakapavastmanland.se
*Regionen är en 15 mils radie runt Västra Skedvi som är mittpunkten 
i Västmanlands landskap. 

×