Smaka på Västmanland

Dataskyddsförordningen (”GDPR”) kräver att du som medlem hos oss (Smaka på Västmanland Ekonomisk Förening) läser nedanstående text och godkänner den innan du delger oss dina personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig samt göra det möjligt för kunder att komma i kontakt med dig. 

Vi har fått dina uppgifter från ett anmälningsformulär, antingen på papper eller på vår hemsida. Därmed ger du också ditt samtycke till att vi får spara dessa personuppgifter.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund/medlem hos oss. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig når du på epost: pul@smakapavastmanland.se.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: pul@smakapavastmanland.se. Du når vårt dataskyddsombud på epost: pul@smakapavastmanland.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

×