Smaka på Västmanland

Vilstena fiskeodling ligger i Enköpings kommun mellan Enköping och Sala. Här sker odling av ädelfisk i jorddammar i olika storlekar. Fiskeodlingen har 20 dammar för odling. Regnbåge, öring och Bäckröding är vad som odlas. Fisken säljs till sättfisk till sportfiske och en liten del till konsumtion. Det är några restauranger som köper direkt av Vilstena och kan på så sätt servera lokalt producerad ädelfisk till sina gäster.

Vilstena går att besöka som grupp för fiske, utbildning och trevlig samvaro.

KONTAKT: Peter Almblad  ADRESS: Altuna Vilstena 2, 749 71 Fjärdhundra
TEL: 070-8481179  E-POST: vilstena.fiskodling@hotmail.com  www.vilstena-fiskodling.se
ÖPPET: Se hemsidan för mer information.

You must be logged in to post a comment.

×