Smaka på Västmanland

Regenerativ odling, lantbruk i balans med naturen

Den 26/8 möttes Jon Orvendal och Stefan Schörling under Smaka på Västmanlands inspriationseftermiddag för att ge en presentation om deras arbete med regenerativ odling och vad de tror om framtiden för Svenskt lantbruk.

×