Smaka på Västmanland

Insatsen på Västerås Tidnings mässa Senior genomfördes 21-22 april 2022.

Smaka på Västmanland vill rikta ett stort tack till alla involverade parter som bidrog till den lyckade insatsen:  Mässarrangör Västerås Tidning, utställare i SPV’s monter samt besökare till mässan.

Smaka på Västmanland blir mässpartner på Västerås Tidningsmässan Senior vilken arrangeras 20 – 21 april på Rocklunda i Västerås Arena. Vi vill på denna mässa verkligen ge besökarna möjligheten att ”smaka på Västmanland”. Medlemmar i föreningen ställer ut i enskilda montrar där de marknadsför och säljer sina lokala livsmedel.

Om Västerås Tidningsmässa Senior

Arrangerades av Västerås Tidning första gången hösten 2021 under namnet Seniormässan.

Mässan riktar sig främst mot målgruppen seniorer 55+ men alla är varmt välkomna och det är fri entré för alla besökare

Vad innebär partnerskapet  mellan Smaka på Västmanland och Västerås Tidning för våra medlemmar?

  1. Här skapar vi ett utrymme för producenter i regionen till konkreta affärer. Vår insats på mässan ska vara en sprudlande marknad med kommers. En väldigt kostnadseffektiv insats för att möta nya kunder.
  2. Marknadsföring i flera kanaler för deltagarna samt en stor annons för varje företag i mässbilagan Västerås Tidning.
  3. Gemenskap med övriga inom den gröna näringen och att tillsammans lyfta vikten av lokalproducerade livsmedel.

Aktiviteten är en av insatserna under projektet ”Lokalt på Menyn”.

Om Lokalt på Menyn

Ett projekt finansierat av Jordbruksverket som löper fram t o m 31 mars 2023. Det övergripande syftet med projektet är formulerat så här i ansökan: Projektet Lokalt på menyn bidrar till att minska avståndet mellan producent och konsument och öka antalet producenter genom att genomföra en rad olika insatser och aktiviteter. SPVs aktiva medverka på denna mässa arrangerad av Västerås Tidning stämmer väl in i vad som beskrivs i ansökan.

Övergripande syfte och mål med aktiviteten.

Att ge medlemmarna i SPV en möjlighet att utifrån projektet Lokalt på Menyn möta konsumenter/mässbesökare och göra konkreta affärer. För SPV handlar det om att marknadsföra föreningen SPV och stärka varumärket gentemot olika målgrupper. Vilket i sin tur skall underlätta i arbetet att rekrytera nya medlemmar. SPVs medverkan på Seniormässan skall bidra till att flytta fram sina positioner i Västmanland. Som en aktör som arbetar med att utveckla segmentet lokalproducerat. Aktiviteten skall ses som ett så kallat ”positioneringsevent”.

Genomförande

SPV på Seniormässan genomförs utifrån följande koncept:

Smaka på Västmanland, Marknad

En yta inomhus i hall B på ca 500 kvm, där cirka 15 medlemsföretag ställer ut under ett gemensamt varumärke, Smaka på Västmanland. Primärt lokalproducenter som säljer produkter. Placerad i ytan även en central monter med avsändare Smaka på Västmanland för samlade aktiviteter. Att som medlem delta med monter på denna del är väldigt kostnadseffektivt och stora möjligheter ges till konkreta affärer, marknadsföring och gemenskap med övriga utställare som tillsammans kommer skapa en tilltalande atmosfär för mässbesökaren. Vi bjuder också in andra aktörer inom den gröna näringen att delta i denna insats för lokalproducerade livsmedel.

För information kring detta projekt vänligen kontakta Rikard Skanevall eller Christoffer Axelsson.

E-post: rikard.skanevall@smakapavastmanland.se, Christoffer.axelsson@smakapavastmanland.se

Projektägare:

Smaka på Västmanland

Projektpartner:

Agro Örebro

Finansieras av:

×