Smaka på Västmanland

Inspirationseftermiddag 26 augusti 2022

Två av seminariets talare som tillsammans ska föra en dialog om regenerativ odling är Stefan Schörling och Jon Orvendal. Här följer en presentation av de båda. Inbjudan till detta seminarium kommer att gå ut i början av Augusti men du kan anmäla ditt intresse redan nu genom att maila oss på info@smakapavastmanland.se

Jon Orvendal

Jon driver ekologisk växtodling utanför Heby i västra Uppland, han jobbar även  med rådgivning och utbildning inom framförallt ekologisk odling och markbördighet. 

”Under mina 10 år som rådgivare på VäxtRåd har jag fått chansen att jobba med många olika av de delar som växtodlingsrådgivning innefattar. På senare år har jag fokuserat allt mer på ekologisk och regenerativ odling samt frågor som berör markbördighet. Det är också inom dessa ämnen jag har mina främsta kunskaper.”

Läs mer om Jon orvendal på hans hemsida: http://jonorvendal.com/

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056872404665

Stefan Schörling

Sedan 2014 har Stefan Shörling ägt och drivit familjegården Hasta Gård, väster om Arboga, Sverige.

Gården omfattar 450 hektar, som han har lagt om till ekologisk produktion. Dessutom arbetar han för att helt omorganisera åkerbruket till principerna för regenerativt jordbruk med målsättning att bygga upp markens kolhalt och skapa en naturlig, bra åkermark.

Enligt Axfoundation, som arbetar med hållbarhet, används begreppet regenerativt jordbruk av ekologer om ett jordbruk som kan föda en växande befolkning och som förbättrar jordens bördighet utan att skada miljön.

Stefan Shörling är utbildad civilingenjör och fabriksägare i Kina, och har arbetat heltid på sin gård sedan Corona-nedläggningen och här har han startat flera nya projekt.

2020 grundade han företaget Hasta Food Tech med två tillhörande ben, Hasta Eco och Hasta Agri. Framtidsplanerna är stora för Hasta Food Tech. Grödorna måste alltså odlas ekologiskt och regenerativt.

Han är övertygad om att detta är jordbrukets framtid. Det enda som behöver tillsättas är frön, biogödsel, biokol och svampmycel.

(Denna text är ett utdrag, läs hela artikeln här:  https://landbrugsavisen.dk/mark/svensk-landmand-satser-p%C3%A5-3000-hektar-med-regenerativt-landbrug)

Läs mer om Hasta Eco på deras hemsida https://www.hastaeco.se/

 

Updateringar och inbjudan kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook, följ oss gärna där för information om eventet och lokalproducerad mat i Västmanland.

×