Smaka på Västmanland

Kött från Stäholms Säteri håller hög kvalitet, vilket är ett resultat av att de finaste kvalitetsdjuren har valts ut genom mångårigt avelsarbete. Uppfödningen är certifierad. Grisarna är uppfödda i ett kretslopp med gårdens växtodling. Grisens gödsel används som växtnäring och mullförbättring. Grisarna går lösa i boxar med tillgång till halm, foder och friskt rent vatten. Säljs bl a hos Åsby Kött & Vilt och hos Stora Ekeby i Saluhallen i Västerås.

KONTAKT: Maria & Mathias Hellström ADRESS: Stäholms Säteri 1, 731 91 Köping
TEL: 070-574 48 45 E-POST: mathias@staholm.se

×