Smaka på Västmanland

Smaka på Västmanland startar under hösten 2022 upp tre nya projekt.

Vi har glädjen att meddela uppstart av tre nya projekt för föreningen under hösten. Arbetet med Lokalt på menyn och Smak av Italien har varit framgångsrikt och vi utvecklar detta arbete vidare under kommande projekt. Detta blir tre bra bidrag till arbetet att stärka den lokala maten och nytta för våra medlemmar.

Projekt 1: Samverkansprojekt ”En hållbar affärsmodell för ursprungsmärkta livsmedel”

Smaka på Västmanland samverkar med fyra andra organisationer; Vreta Kluster, Östgötamat, NIFA Värmland och Lokalproducerat i Väst. Vreta Kluster är projektägare.

Syftet med projektet är att öka utbudet och tillgängligheten av ursprungsmärkta regionala livsmedelsprodukter och samtidigt öka lönsamheten hos producenter, förädlare och andra livsmedelsföretag.

Smaka på Västmanland ser fram emot detta samarbete vilket kommer betyda mycket för våra medlemmar, den lokala maten och drycken samt kopplingen mellan producent och konsument.

Projektet är finansierat genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket. Projektet löper till 1 december 2024 och har en budget på 6,6 miljoner svenska kronor.

Projekt 2: Samverkansprojekt ”Smaka på”

Ett projekt Smaka på Västmanland ska driva tillsammans med Västerås Stad som syftar till att utveckla kopplingen mellan besöksmål och matupplevelse kring lokal mat och dryck.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Mälardalen.

Mer information kommer…

Projekt 3: Kommer presenteras inom kort.

×