Smaka på Västmanland

Därför Lokalproducerat!

NATIONELLA PÅBUD!
I den nya livsmedelsstrategin har det slagits fast att Sverige behöver rustas bättre vad det gäller den egna produktionen. Vi importerar alldeles för mycket mat. 

REGIONAL STRATEGI!
I den regionala livsmedelsstrategin konstateras att vi ska satsa på Viltmat, Krismat, Länets produktion och upplevelsemat.

TA HAND OM KLIMATET OCH MILJÖN!
Varje dag slängs mängder av mat som köps hem i överflöd och sedan blir dåligt. Likaså slängs det tonvis av mat varje dag från landets butiker eftersom vi konsumenter vill ha drivor av bröd, ost, grönt, mjölk för att handla mer. 

Vi gör det tillsammans!

Vår teori i Smaka på Västmanland är att;

OM VI LÄR KÄNNA MARKEN där maten ska odlas och finna sin näring genom våra lokala bönder, så kanske vi kan uppnå en effekt där vi gemensamt kan ta ansvar för jorden vi lever av och maten som ska mätta våra magar. 

JU NÄRMARE VI KOMMER producenten, förädlaren eller matlagaren ju mer förståelse får vi för matens pris och också vårt ansvar i kedjan.
 
BONDEN, FÖRÄDLAREN OCH MATLAGAREN får också en nära kontakt med sin slutkonsument som faktiskt är den viktigaste i hela kedjan på många sätt.
 
MED MER LOKAL HANDEL får vi starkare företag, infrastruktur, en rik biologisk mångfald och en stark regional stolthet i smaken som våra grödor och vår jord ger.

Det fanns ett glapp mellan jorden som bär maten och konsumenten.
Där byggde vi producenter/förädlare och restauranger/caféer upp Smaka på Västmanland för att fylla glappet. 

Vi är inte där än. Hjälp oss fylla det med kunskap, matglädje och många regionala smaker!

×