Smaka på Västmanland

Smakfullt - En dryck & matmässa i Västerås

En ny dryck- och matmässa som kommer etablera sig i Västerås. Årligt återkommande under våren. Mässan ägs av och genomförs av Västerås Tidning i samarbete med marknadsföringsbyrån BoxOf samt värden för evenemanget, Plaza hotell i Skrapan Västerås.

Smakfullt’s huvudfokus är dryck och mat från lokala företag och producenter i Västmanland samt kopplingen mellan mat och dryck.

Smaka på Västmanland (SPV) verkar för att stärka lokal mat i Västmanland. Föreningen arbetar för att få fler råvaruproducenter, uppnå en högre grad av regional förädling, föra producent närmre konsument i livsmedelskedjan, bygga en starkare landsbygd samt att utveckla besöksnäringen.

Som länk mellan producent och konsument söker SPV alltid efter samarbeten som kan generera affärer eller utveckling för sina medlemmar.

På mässan Smakfullt erbjuds föreningens medlemmar att delta kostnadseffektivt. Mässan ger utställarna: Marknadsföring, Nya kunder och Samarbeten.

Varmt Välkomna att besöka oss på mässan!

Information om utställare från föreningen och annat går att läsa här.

Datum: 21 – 22 april 2023

Tid: Fredag 12-16 samt 17-21, Lördag 12-16 samt 17-21

Plats: Plaza Hotell i Västerås

Biljetter: Köpes på www.smakfulltvasteras.se

Insatsen på mässan är en delaktivitet i projektet Lokalt på Menyn vilket är finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket.

×