Smaka på Västmanland

Onsdag 23 okt kl 10 på Stora Gatan 16 i Västerås

Trots små resurser har Smaka på Västmanland lyckats upprätthålla sin vision om en bredare råvaruproduktion, regional förädling, starka landsbygdsföretag, växande besöksnäring och utvecklad, innovativ matkultur i Västmanland.

Föreningen har sedan 2012 verkat för detta på ett mycket bra och uthålligt sätt. En förening som idag är känd av såväl konsumenter som producenter. Med en verksamhet som i slutänden gynnar både medlemmarna och de boende i Västmanland såväl ekonomiskt som livskvalitativt. 
Ett av framgångsrecepten har varit att lyckas upprätthålla en aktiv och kompetent styrelse med personer som både har en förståelse för producenternas vardag men också hur samhället fungerar i stort och smått. En styrelse för och av både producenter och konsumenter.

×