Smaka på Västmanland

Vill du kontakta någon av våra medlemsföretag gör du det via mail.

Mailadresser hittar du på respektive företags presentationssida som återfinns under ”Våra produkter

Smaka på Västmanlands syfte är bland annat att vara en samverkanspart för konsumenter, det offentliga köket, turismorganisationen, restauranger, 
caféer, butiker.

Smaka på Västmanland ekonomisk förening verkar för att utveckla produktions-, förädlings- och distributionsled i enlighet med den växande efterfrågan på mat ochdryck med tydligt ursprung, odlat/framställt i konsumentens hemtrakter.

Visionen är bredare råvaruproduktion, regional förädling, starka landsbygds-
företag, växande besöksnäring och utvecklad, innovativ matkultur i vår region.

Smaka på Västmanland ger Dig ett säkert märke för att identifiera företag som jobbar för att utveckla mat, dryck och upplevelser här i regionen. De bidrar till jobb, infrastruktur, flora, fauna, kunskap och landskap där Du bor. Den ekonomiska föreningen är med sin vänförening en länk mellan maten och konsumenten. 

×