Smaka på Västmanland

15 oktober 2021 mellan 12-16 bjuder föreningen in till Medlemsdag.

Mycket har hänt den senaste tiden och möjligheterna att träffas har varit begränsade. Nu har tiden kommit då vi vill träffa er medlemmar och presentera oss i styrelsen som till stora delar är ny, samt att lära känna er. Eftermiddagen är fylld med information om föreningens arbete under 2021 samt vad som komma skall under 2022.

Varmt Välkomna! önskar Styrelsen i Smaka på Västmanland

Agenda


12 – 13 Lunchbuffé

13:00 – 13:30 Presentation styrelse och medlemmar

13:30 – 14:00 Redovisning våra projekt 2021, samt vad händer 2022?

14:00 – 14:30 Information om Livsmedelsstrategin i Västmanland

14:30 – 15:00 Diskussioner i grupp, se frågor nedan.

15:00 – 15:45 Föreläsning Johan Swahn: ”Att sälja med smak”

Avrundning

Frågor till diskussionsgrupperna:

1 –       Mässa: Smaka på Västmanland ska i projektet Lokalt på Menyn samarrangera två mässor under 2022. Syftet med dessa är att visa upp den kvalitet och bredd vi har på lokalproducerat, vi blir starka tillsammans. På vilket sätt vill du medverka och hur vill du att ett sådant arrangemang ska se ut och innehålla?

2 –       Affärsutveckling: Vi genomförde under 2021 två affärsutvecklingar, vad skulle du vara intresserad av för innehåll i ett sådant arrangemang under 2022? Vilka behov av kompetensförstärkning behöver du/ni?

3 –       Föreningen: Smaka på Västmanland har i och med anställningen av Christoffer och Rikard skapat förutsättning för att ytterligare verka i medlemmars intresse, på vilket sätt kan vi hjälpa just dig?

Föreläsning Johan Swahn - "Att sälja med smak"

Liveföreläsning med smakboxar om smak & marknadsföring Johan Swahn. Johan är grundare av The Taste Lab, och bedriver bl.a. forskning om sensorik och marknadsföring. Under föreläsningen kommer Johan att dela med sig om sin kunskap om vad smak är, hur ett smakspråk kan utvecklas, och framförallt hur man kan sälja och marknadsföra smak.

Föreläsare: Johan Swahn

Anmälningsformulär

×