Smaka på Västmanland

Idéer och uppslag kring utformning av ansökan till utlysning från Jordbruksverket.

”Samarbetsprojekt för främjande av svensk måltidsturism”

Länk till utlysningen:

https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-och-utlysningar/samarbetsprojekt-for-framjande-av-svensk-maltidsturism

 

Ide 1: Matdestinationer värda en omväg

Utvalda gårdsbutiker som vi lyfter fram som destinationer i Västmanland värda att göra en omväg för. Gårdsbutikerna i projektet ska redan ha en profil mot besökare men med det extra stöd i form av resurser och utveckling vi bidrar med genom projektet kommer dessa att kunna utveckla och hitta nya koncept, vi marknadsför mot nya målgrupper och hittar nya ”turist-koncept”.

Vi arbetar med digitala plattformar där projektdeltagarna kan skapa digitala former av erbjudande och nya produkter, alternativt tidigare produkter som paketeras på nytt sätt. Vi arbetar med relationsskapande till besökarna för att få återkommande besök.

Vi kan i de fall det finns potential, t.ex. om flera projektdeltagare finns i samma område, vidareutveckla till koncept som ”matbyar” med mat, övernattning, upplevelser m.m. Vi skapa storys om matens ursprung, om den geografiska platsen och om människorna bakom.

 

Ide 2: innovativ Paketering av produkter

Vi skapar ett ”matkulturarv” runt befintliga produkter (råvaror och upplevelser kopplade till råvaror) på ett innovativt sätt. Exempel: Den svenska eldosten har med inspiration från cypriotisk halloumi nu blivit en helt egen produkt med svenskt ursprung och svensk kultur.

I Västmanland finns ost, must, chark, kaffe m.m. Vi skapar storyn och kulturidentiteten bakom dessa och ser till att den finns lättillgänglig på en digital plattform som marknadsförs mot nya målgrupper och i nya forum.

Den digitala plattformen blir en ingångsport till mer intresse kring västmanländsk matidentitet.

 

Ide 3: Måltidsturism och vandringsleder

I Västmanland finns befintliga satsningar på utveckling av vandringsleder, i vårt projekt utvecklar vi måltidsdestinationer i nära anknytning till dessa vandringsleder. Finns det restauranger, gårdsbutiker, lantbruk i anknytning till dessa vandringsleder som kan bidra till en större upplevelse där natur, friluftsliv och matkultur, kanske övernattning kopplas samman?

Olika ”matkulturleder” skapas för olika målgrupper och för olika typer av upplevelser, exempel på koncept kan vara enklare, familjevänliga leder eller tuffare mer äventyrliga leder, platsen och projektdeltagare avgör.

Allt kopplas till digitala plattformar där lederna med maten kan upplevas mer eller mindre digitalt.

 

Ide 4: Det västmanländska matkulturarvet i digital förpackning.

”Smaka på Västmanland” blir en digital plattform där alla regionens lokala måltidsupplevelser finns representerade. Här samlas alla producenter och ger sin bild av den lokala maten. Tillsammans bildar de en gemensam matidentitet till regionen. Det resulterar i en Visuellt vacker sida med rörliga bilder där man kan hitta videor på producenter som berättar om maten, hur maten kan tillagas och vad man kan göra på deras gård (om gård).

Mycket kunskap som också kopplas till affärer genom e-handel av produkter, digitala provningar, webbinarier etcetera. Det blir en lättillgänglig digital plattform till Västmanlands matkultur, samtidigt som det kan leda besökaren vidare till att planera semester/helgmål till den fysiska platsen för en IRL upplevelse.

 

×