Smaka på Västmanland

Färna Odlingar

Våra odlingar finns på Färna Herrgårds domäner. Affärsidén är att sälja premiumprodukter av högsta kvalitet från vår egen odling av svarta vinbär och rabarber.

2014 sattes de första vinbärs- och rabarberplantorna. Sedan dess har vi utökat planteringen och i dagsläget finns 50 000 vinbärsplantor och 20 000 rabarberplantor.

En vinbärsplanta räknas som vuxen först efter fem år, och rabarberplantor tar ända upp till sju år på sig att etablera sitt rotsystem. Livslängden på de vuxna växterna beror på vilken typ av jord de växer i och hur man väljer att sköta dem. Därför kan antal skördeår variera mellan drygt 10 till flera decennier.

Odlingen är både miljö- och klimatcertifierad enligt Svenskt Sigill.

Nyligen vann Färna odlingars Sparkling Rabarber Årets Foodservicevara 2022.

Kontakt: Johan Matsander

Adress: Färna Herrgård

Tel: 070-8116890

E-post: info@farnaodlingar.se

Hemsida: www.farnaodlingar.se

×