Smaka på Västmanland

Medlemsförmåner av att vara med i Smaka på Västmanland

 • Du får ett stort nätverk med naturliga träffpunkter
 • Gemensamma, delade kostnader för lösningar på logistik, förpackning,
  marknadsföring bland annat
 • Tillgång till utbildningar, evenemang, mässor och andra affärsutvecklande events ingår helt gratis.
 • Gemensam, delad kostnad för kompetensutveckling
 • Samverkan i offentlig upphandling och andra större sammanhang
 • Möjlighet att prova på lösningar i liten skala och testa av marknaden
 • Det ligger en styrka i att gå samman med andra som har intressen i de
  Gröna Näringarna i en region som inte prioriterar dessa alls.
  Vi blir mycket inflytelserika tillsammans.

Använd anmälningsformuläret nedan för att ansöka om ditt medlemsskap

×