Smaka på Västmanland

Årsmöte 22 mars 2023

Emma och Lennart på fiket välkomnade besökarna till Årsmötet

Årsmötet för 2022 års verksamhet är genomförd.

Vi har valt en ny styrelse bestående av:

Ordförande: Rikard Skanevall, Måns Ols utvärdshus

Vice ordförande: Carin Barrsäter, Gröna Hagars kött

Kassör: Patrik Rehn, Pareco

Sekreterare: Christoffer Axelsson, Västra Mälardalens sparbank

Ledamot: Erik Olofsson, Hantverksbryggeriet

Ledamot: Emma Andersson, Fiket i Färnebo

Suppleant: Leif Skanevall, Måns Ols utvärdshus

Revisor: Fredrik Essén

Revisorsuppleant: Susanne Essén

Styrelsen vill också passa på att rikta ett stort tack till Anna Holmström som avgår efter 2 år som styrelseledamot.

En väldigt trevlig tillställning och vi tackar för värdskapet Emma och Lennart på Fiket i Färnebo.

Under mötet behandlades verksamheten under 2022 i sin helhet och hela verksamhetsberättelsen finns att läsa på länk nedan.

Framtiden diskuterades där styrelsen genom Patrik och Rikard lade fram de alternativa vägar som finns för föreningen in i framtiden.

×