Smaka på Västmanland

Lokalt på Menyn

Projektet Lokalt på menyn sträcker sig från 2020 till 2023 har som mål att minska avståndet mellan producent och konsument samt att öka antalet producenter. För att lyckas med detta ska tre delaktiviteter genomföras:

1. Mässor

Samla producenter och förädlare för att möta handel, restaurang, grossist, och privatpersoner. Mässor som genomförts genom projektet lokalt på menyn:

20-21 april 2022, Västerås Tidningsmässa senior i Västerås

26-28 augusti 2022, Salamässan

11-12 november 2022, 60plus mässan i Västerås

21-22 april 2023, Smakfullt – en dryck & matmässa i Västerås

Under Salamässan i augusti 2022 genomfördes även en inspirationseftermiddag med 6 föreläsare, ca 40 personer deltog.

2. Kampanjen: Lokalt på Tallriken

Deltagande restauranger erbjuder en varmrätt med lokala råvaror på menyn under en tidsperiod.

Genomfördes sommaren 2021 i Örebro och Västmanland.

Genomförs under perioden 1 juli – 28 augusti 2022 i båda länen igen.

Antal sålda varmrätter år 2021: ca 6200, 13 restauranger deltog. Antal sålda varmrätter år 2022 ca 7100, 11 restauranger deltog.

3. Affärsutveckling

Riktade insatser i affärsutveckling för att förbereda
producenterna att göra den bästa möjliga insatsen i mötet med kunden.

Insatserna kommer att omfatta viktiga områden som Hållbarhet, Kommunikation, Produktutveckling/Innovation, Lönsamhet, Tillväxt, Finansiering och Ledarskap.

Samtliga viktiga områden för
tillväxt och lönsamhet och grunden för ett hållbart företagande.

Under 2021 genomfördes två affärsutvecklingsinsatser, en i Västmanland och en i Örebro.

Aktiviteterna i alla tre områdena bygger i hög grad på fysiska träffar, antingen mellan producenter och restauranger eller mellan producenter.

Under ca 2,5 år ska projektet bidra till att samarbeten etableras mellan producenter, restauranger, butiker och konsumenter för att kunna erbjuda ett lokalt alternativ på menyn. Avsikten är att skapa bestående aktiviteter. Den primära målgruppen finns bland företagen i Bergslagen och Mälardalen.

Projektet har också gett föreningen en styrka att arbeta med många saker för att stärka våra medlemmar och livsmedelsproducenter i vår närhet.

Vi har kommunicerat genom hemsida, sociala medier och i annonsering.

Vi deltar aktivt i livsmedelsstrategin för länet genom en samverkansgrupp.

Vi har spridit resultaten av våra lärdomar till flertalet organisationer, kommuner och näringsidkare för att kunskapen ska leva vidare.

Läs gärna mer om de specifika projekten och evenemangen i undermenyerna

×