Smaka på Västmanland

Vi verkar i Västmanlands län samt i Heby och Enköpings kommun. I vår region bor 330 000 personer och här finns ungefär 16 000 företag som alla genererar olika typer avfall. Vårt uppdrag är att ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är möjligt.

KONTAKT: Kundservice 020–120 22 20     www.vafabmiljo.se

You must be logged in to post a comment.

×