Smaka på Västmanland

Om Seniormässan

Arrangerades av Västerås Tidning första gången hösten 2021. Över 3000 besökare den gången och när det arrangeras i 20-21 april 2022 är siktet inställt på mellan 5,000-6,000 besökare. Mässan riktar sig främst mot målgruppen seniorer 55+ men alla är varmt välkomna.

Smaka på Västmanland går in som mässpartner på Seniormässan och på en specifik del av mässan står mat och dryck i fokus. För denna del blir Smaka på Västmanland avsändare. Aktiviteten är en av insatserna under projektet “Lokalt på Menyn”. Medlemmar i föreningen ges på denna mässa möjlighet till att delta i olika former för att stärka sina affärer.

Om Lokalt på Menyn

Ett projekt finansierat av Jordbruksverket som löper fram t o m 31 mars 2023. Det övergripande syftet med projektet är formulerat så här i ansökan: Projektet Lokalt på menyn bidrar till att minska avståndet mellan producent och konsument och öka antalet producenter genom att genomföra en rad olika insatser och aktiviteter. SPVs aktiva medverka på Salamässan stämmer väl in i vad som beskrivs i ansökan.

Övergripande syfte och mål med aktiviteten.

Att ge medlemmarna i SPV en möjlighet att utifrån projektet Lokalt på Menyn möta konsumenter/mässbesökare och göra konkreta affärer. För SPV handlar det om att marknadsföra föreningen SPV och stärka varumärket gentemot olika målgrupper. Vilket i sin tur skall underlätta i arbetet att rekrytera nya medlemmar. SPVs medverkan på Seniormässan skall bidra till att flytta fram sina positioner i Västmanland. Som en aktör som arbetar med att utveckla segmentet lokalproducerat. Aktiviteten skall ses som ett så kallat ”positioneringsevent”.

Genomförande

SPV på Seniormässan genomförs utifrån följande koncept:

Smaka på Västmanland, Marknad

En yta på ca 200 kvm, inomhus i en av hallarna, där cirka 15 medlemsföretag ställer ut under ett gemensamt varumärke, Smaka på Västmanland. Primärt lokalproducenter som säljer produkter. Placerad i ytan även en central monter med avsändare Smaka på Västmanland för samlade aktiviteter. Att som medlem delta med monter på denna del är väldigt kostnadseffektivt och stora möjligheter ges till konkreta affärer, marknadsföring och gemenskap med övriga utställare som tillsammans kommer skapa en tilltalande atmosfär för mässbesökaren.

 

Speaker’s Corner

Här ges möjlighet till utställare att fånga åhörare till ett specifikt budskap. Berätta om en ny produkt, marknadsföra en aktivitet eller berätta sin historia.

Vad händer nu?

Januari:

Inbjudan går ut till samtliga medlemmar i Smaka på Västmanland för deltagande på Seniormässan 20-21 april.

Mars:

Uppstartsmöte alla utställare på en medlemsdag samt presentation av alla programdetaljer.

För information kring detta projekt vänligen kontakta Rikard Skanevall eller Christoffer Axelsson.

E-post: rikard.skanevall@smakapavastmanland.se, Christoffer.axelsson@smakapavastmanland.se

Projektägare:

Smaka på Västmanland

Projektpartner:

Agro Örebro

Finansieras av:

Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Samlingsplatsen för lokalproducerad mat hösten 2022.

×